Öklit geometrisi

Öklid Bağıntıları [değiştir]

  • Yükseklik Bağıntıları

Bir dik üçgende hipotenüse ait yükseklik uzunluğunun karesi, hipotenüs üzerinde ayırdığı 2 parçanın uzunluklarının çarpımına eşittir. Bu bağıntıya Öklid'in Yükseklik bağıntısı denir.


  • Dik Kenar Bağıntısı

Bir dik üçgende bir dik kenarın uzunluğunun karesi, bu kenarın hipotenüs üzerindeki dik izdüşümü ile hipotenüs uzunluğunun, çarpımına eşittir. Bu bağıntıya Öklid’in Dik Kenar Bağıntısı denir.

  • a) ABC ~ HAC benzerliğinden b/k = a/b =» k.a bulunur.
  • b) ABC ~ HBA benzerliğinden c/p =a/c =» p.a bulunur.

Öklid bağıntılarından yararlanarak 1/h² = 1/b² + 1/c² olduğunu, ABC ~ HBA benzerliğinden yararlanarak. b.c = h.a olduğunu gösterilebilir

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !